• Verzending binnen de 72u
 • Send with LOVE
 • GRATIS levering vanaf €75 in BE

5Out of 32 Reviews

  Boutique Flid'O - Algemene voorwaarden

  Placeholder

  Algemene voorwaarden

  Gebruikersvoorwaarden

  ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN

  Op alle activiteiten tussen u en Flid'O zijn onderstaande handelsvoorwaarden van toepassing:

  Artikel 1 - Sluiten van een contract

  1.1 De presentatie van onze producten in de Flid'O online shop is een vrijblijvende uitnodiging om goederen bij ons te bestellen.

  1.2 Met het versturen van de bestelling doet u een bindende offerte voor het sluiten van een koopcontract.

  1.3 De offerte wordt door ons aanvaard bij levering van goederen. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail voor de bestelling is nog geen aanvaarding van de offerte, maar documenteert alleen maar dat de bestelling bij ons is aangekomen. Het staat ons vrij te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onmiddellijk mee.

  1.4 Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat de door u bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd. Een contract over de niet-beschikbare goederen komt niet tot stand.

  1.5 Herroeping
  - U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
  - Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
  - Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  - Ten gevolgen van de herroeping als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
  - Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
  - Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  - U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
  - De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

  Artikel 2 - Vrijwillige ruilmogelijkheid

  2.1 Onafhankelijk van uw wettelijk vastgestelde recht op herroeping stellen wij u vrijwillig in de gelegenheid om de bij ons aangekochte goederen terug te sturen. Op grond hiervan kunt u alle in de Flid'O online shop aangekochte artikelen binnen 2 weken na ontvangst naar ons terugsturen. De goederen worden ongebruikt en onbeschadigd geretourneerd. Het is uitsluitend toegestaan de artikelen te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Indien er schade aan de artikelen ontstaat doordat u meer met de producten doet dan ze te beoordelen (zoals in een winkel ook mogelijk is) is de klant voor deze waardevermindering aansprakelijk.

  Artikel 3 - Levering/modaliteiten verzending/retour

  3.1 We sturen elke bestelling zo snel mogelijk de deur uit. Bestellingen van maandag t.e.m. donderdag voor 23u30 uur worden de volgende werkdag verzonden. Bestellingen op vrijdag, zaterdag en zondag worden de eerstvolgende maandag (uitgezonderd feestdagen) verzonden. Dit steeds mits de correcte gegevens werden ingevuld. Moest u op het moment van levering niet thuis zijn, zal Bpost een bericht nalaten. Als we de aflevering van een zending niet kunnen voltooien, om eender welke reden word het pakket naar dichtstbijzijnde Bpost afhaalpunt gebracht waar u uw pakketje kan gaan afhalen.

  3.2 De producten worden verzonden door onze partner Bpost. Flid'O stelt zich niet aansprakelijk in het geval de leveringstermijn langer wordt door toedoen van Bpost, evenmin als voor het verlies van de bestelde artikelen of bij een staking. De vervoersrisico's zijn voor rekening van de koper, die binnen drie (3) werkdagen te rekenen vanaf de leveringsdatum een met redenen omkleed bezwaarschrift bij Bpost moet indienen. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde artikelen uitsluitend op de koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, met de leveringskosten inbegrepen. Alle andere risico's van verlies van en schade aan de artikelen worden overgedragen aan de koper bij levering.

  3.3 Artikels retourneren of omruilen is altijd op kosten van de koper. Dit dient binnen de 14 dagen te gebeuren en kan via verzending naar Flid'O, Kaaitvaartstraat 92, 1760 Roosdaal, België.
  Bij verzending wordt het bedrag wordt zo spoedig mogelijk terugbetaald, uiterlijk binnen de 30 dagen na ontbinding.

  3.4 Wij zullen aandachtig het teruggestuurd product onderzoeken en zullen jou binnen een redelijke termijn per mail informeren of het product kan terugbetaald of vervangen (in voorkomend geval) worden. Producten met onderstaande kenmerken worden niet terugbetaald:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan het etiket is verwijderd
  • artikelen die geuren bevatten van parfums of andere
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

  Artikel 4 - Nauwkeurigheid van gegevens

  4.1 Wij doen er alles aan om de informatie op onze website op elk moment volledig, nauwkeurig en actueel te houden. Toch kan het gebeuren dat de informatie onjuist, onvolledig of verouderd is. Flid'O kan niet de nauwkeurigheid en de actualiteit van enige informatie op onze website garanderen.

  4.2 Wij doen ons uiterste best om de kleuren van elk kledingstuk of artikel waarheidsgetrouw weer te geven op onze website. Hou er echter rekening mee dat de kleuren op de foto's licht kunnen afwijken van de reële kleuren (afhankelijk van onder andere beeldscherm, lichtsterkte,…). Neem gerust contact met ons op als je twijfelt over een kleur.

  Artikel 5 - Prijzen en betalingswijzen

  5.1 De prijzen op het tijdstip van de bestelling, zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

  5.2 De betaling van de goederen wordt verricht overeenkomstig de betalingsmodaliteiten die u werden aangeboden.

  5.3 Online betalen in onze webshop gebeurt door middel van een beveiligde transactie in samenwerking met onze partner Mollie. Je betaalgegevens en creditcardinfo worden enkel gebruikt voor de betaling en nooit vrijgegeven aan andere partijen. Online betalen bij Flid'O is 100% veilig. Betalen kan met Bancontact, Mastercard, Visa, Creditkaart en met de betaalknoppen van KBC, Belfius en ING. Om uw betaalgegevens te beschermen, worden uw volledige gegevens gecodeerd via SSL-servers verstuurd en zijn zodoende beveiligd tegen toegang van derden.

  5.4 Over het algemeen geldt bij alle betalingen per creditkaart de volgende regeling: Bij misbruik van een creditkaart door een onrechtmatige persoon kunt u bij uw creditkaartmaatschappij bezwaar maken. In geval van misbruik wordt het bedrag gerestitueerd. De meeste creditkaartmaatschappijen dragen of alle kosten of beperken uw aansprakelijkheid tot een eigen risico van niet meer dan €50.00 In geval van schade die aantoonbaar het gevolg is van een bestelprocedure bij Flid'O, betalen wij uw eigen risico met een maximum van €50.00 indien de schade niet reeds door uw creditkaartmaatschappij is vergoed.

  5.5 Je kan met jouw geschenkbon betalen via de webshop. Bij betaling het bonnummer invullen. Zo kan je je geschenkbon valideren.

  Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

  Tot het factuurbedrag volledig is voldaan, blijven de goederen ons eigendom.

  Artikel 7 - Garantie

  7.1. Voor zover de klant de hoedanigheid van consument heeft en voor zover het betreffende product een consumptiegoed is, geniet de klant van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming van de geleverde producten, in overeenstemming met de Belgische wetgeving van kracht en gedurende een termijn van twee jaar vanaf de levering. Elk gebrek dat binnen een termijn van 6 maanden na levering wordt vastgesteld, zal als oorspronkelijk gebrek worden beschouwd. Na deze termijn van 6 maanden mag de Verkoper, indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, het feit betwisten dat het gebrek aan overeenstemming reeds bij de levering van het product aanwezig was. Indien wordt voldaan aan de garantievoorwaarden, mag de klant de vervanging van het betreffende artikel, zonder extra kosten, binnen een redelijke termijn en naargelang de beschikbaarheid van vergelijkbare artikelen, of de terugbetaling van de Aankoopprijs, eisen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de omwisseling of de terugbetaling van het artikel onder garantie te weigeren, indien zou blijken dat het artikel niet volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt of in het geval van wangebruik door de Klant.

  7.2. In tegenstelling tot het herroepingsrecht, zal Flid'O aan de klant de retourkosten van het artikel voor het welke laatstgenoemde beroep heeft gedaan op de wettelijke garantie, terugbetalen, voor zover de retourzending wordt uitgevoerd door de bezorger gekozen door Flid'O en het artikel het voorwerp kan uitmaken van een omwisseling of terugbetaling. In het geval van omwisseling zal de levering eveneens ten laste vallen van Flid'O.

  Artikel 8 - Auteursrecht en handelsmerk

  De complete inhoud van de website inclusief teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is ons eigendom of eigendom van onze verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Ze mogen uitsluitend met onze toestemming worden gebruikt.

  Artikel 9 - Beperking van aansprakelijkheid

  Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor virussen, noch schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of ander eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website.

  In geen geval zijn wij, aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, retail partners of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website aansprakelijk tegenover enige partij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentele of gevolgschade (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of de resultaten van het gebruik van deze website, enige website gelinkt aan deze website, of materiaal, informatie of diensten die op dergelijke websites voorkomen, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond en ongeacht of je bent gewaarschuwd voor dergelijke schade. De voornoemde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover deze wettelijk verboden is. Wij verwijzen je naar de lokale wetgeving voor eventuele verboden op beperking van de aansprakelijkheid.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  WE LOVE COOKIES! Dus gebruiken we hier ook cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo goed mogelijk werkt. Als je verder gaat op onze site, gaan we er vanuit dat ook jij dol bent op COOKIES. Manage cookies